Yksityishenkilön verotus

Verottaja vähentää verotuksessa viranpuolesta 620 euroa tulonhankkimisvähennyksenä palkkatuloista. Lisäksi on joukko muita vähennyksiä, jotka pitää itse vaatia. Näitä on mm.

  • varsinaiset työmatkat sekä tilapäisistä matkoista erityiselle työntekemispaikalle aiheutuneet kustannukset, joita ei ole verovapaasti korvattu
  • ammattikirjallisuus mikäli hankkiminen on tarpeellista työn edellyttämän ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon ylläpitämiseksi
  • työn vuoksi vuokrattu asunto
  • työhuonevähennys
  • tietokone, mikäli näyttöä tulonhankkimistarkoitukseen
  • vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut
  • asunto-, opinto- ja tulonhankkimisvelan korot
  • kotitalousvähennys
  • elatusmaksut